‘บิ๊กบี้’ยกระดับแรงงาน9.9แสนหนุนท่องเที่ยว-โลจิสติกส์

‘บิ๊กบี้’ยกระดับแรงงาน9.9แสนหนุนท่องเที่ยว-โลจิสติกส์

“บิ๊กบี้ เผย เตรียมแผนพัฒนากำลังคน 5 ปี ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ กว่า 9.9 แสนคน รองรับความต้องการของตลาด ด้านท่องเที่ยว-โลจิสติกส์

เมื่อวันที่ 31 ส.ค. พล.อ. ศิริชัย ดิษฐกุล รมว. แรงงาน เปิดเผยว่า กพร. กำหนดให้ปี 2560 เป็นปีแห่งการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อเพิ่มศักยภาพแรงงาน ให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยยกระดับสถาบัน 12 แห่งนำร่องเป็นสถาบันเทคโนโลยีชั้นสูง กระจายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ สำหรับในเขตภาคเหนือมีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเชียงใหม่ และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน ได้รับการยกระดับให้เป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเทคโนโลยีชั้นสูง โดยเชียงใหม่ มีจุดเน้นด้านดิจิตอล ท่องเที่ยวและบริการ เมคาทรอนิกส์และออโตเมชัน ส่วนนานาชาติเชียงแสน มีจุดเน้นด้านโลจิสติกส์ ท่องเที่ยวและบริการ นอกจากนี้แล้ว จังหวัดอื่นๆ ในเขตภาคเหนือส่วนใหญ่มียุทธศาสตร์ของจังหวัดที่กำหนดแผนพัฒนากำลังคนเน้นด้านการท่องเที่ยวและโลจิสติกส์เช่นกัน ดังนั้น กพร.จึงรวบรวมแผนการพัฒนากำลังคนในเขตภาคเหนือทั้ง 17 จังหวัด เพื่อปรับให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแต่ละจังหวัดด้วย

รมว. แรงงาน กล่าวต่อไปว่า ได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานลำปางและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเชียงราย จัดสัมมนา ทิศทางการพัฒนาฝีมือแรงงานจากปัจจุบันสู่อนาคต ในวันที่ 31 ส.ค. ที่โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์สปา จ.เชียงราย ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรของกรม ทั้ง 17 จังหวัด อาทิ เชียงใหม่ เชียงราย เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน กำแพงเพชร ตาก จำนวน 150 คน มีความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และทิศทางที่สำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมระดมความคิดเห็นการพัฒนากำลังแรงงานในเขตภาคเหนือ เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามแผนพัฒนากำลังคนรายจังหวัด 5 ปี ภาคเหนือ ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายอื่นๆ ต้องดำเนินการด้านการพัฒนาจำนวน 755,018 คน ภาคการผลิตหรือภาคการศึกษาดำเนินการอีก 244,655 คน รวม 999,673 คน ยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังแรงงาน และการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนรายจังหวัด

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/politics/595393