ศูนย์ขนส่งเชียงของ ฮับโลจิสติกส์ซิตี้

ศูนย์ขนส่งเชียงของ ฮับโลจิสติกส์ซิตี้

โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายการขนส่งสินค้าเชียงของ เป็นหนึ่งในโครงการแอ็กชั่นแพลนปี 2560 ของกระทรวงคมนาคม หวังยกระดับมาตรฐานการขนส่งสินค้าขานรับการขยายตัวของเศรษฐกิจอาเซียนและจีน เป็นอีกหัวใจสำคัญในการแปลงโฉม จ.เชียงราย

ให้เป็นโลจิสติกส์ซิตี้ของภูมิภาค พัฒนาให้เป็นประตูการค้าในแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ ขณะที่เส้นทางดังกล่าวเชื่อมโยงการขนส่งจากภาคกลางเข้าสู่จีนตอนใต้ผ่านเส้นทาง R3A จากคุนหมิง (จีน)-บ่อหาน (จีน)-บ่อเต็น (ลาว)-ห้วยทราย (ลาว)-เชียงของ (เชียงราย) เชื่อมต่อเข้าสู่ภาคกลางด้วยระบบรถไฟทางคู่สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ เชื่อมต่อสายเด่นชัย-ปากน้ำโพ และรถไฟทางคู่เส้นทางปากน้ำโพ-ลพบุรี

สำหรับโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายการขนส่งสินค้าเชียงของมีพื้นที่ทั้งหมด 330 ไร่ แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ระยะ และคาดว่ารูปแบบการลงทุนจะเป็นแบบร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชน (พีพีพี) ระยะเวลาสัมปทาน 30 ปี ซึ่งนักวิชาการโลจิสติกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชื่อว่าโครงการดังกล่าวจะเพิ่มปริมาณการขนส่งสินค้าในพื้นที่ได้ถึง 140% ภายในระยะเวลา 20 ปี หรือเพิ่มเป็น 1.95 แสนทีอียู จากปัจจุบันอยู่ที่ 8.1 หมื่นทีอียู

กมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการว่า ขณะนี้ได้ดำเนินการเวนคืนพื้นที่ครบแล้ว และได้รับอนุมัติงบประมาณค่าก่อสร้างระยะแรกแล้ว 1,406 ล้านบาท เพื่อสร้างอาคารสำนักงานกลาง คลังสินค้าศุลกากร คลังสินค้าทัณฑ์บน โรงอาหาร อาคารโรงซ่อมบำรุง อาคาร CFS ลานคอนเทนเนอร์ CFS อาคารที่พัก อาคาร X-ray และอาคารด่านจัดเก็บค่าผ่านทางสะพานเชียงของ ส่วนระยะที่สองจะก่อสร้างอาคารเปลี่ยนถ่ายสินค้าเชื่อมต่อ รถไฟทางคู่และสร้างอาคารเพิ่มเติม คาดการณ์ว่ารายได้ในระยะเวลา 30 ปี จะอยู่ที่ 2,410 ล้านบาท หรือเฉลี่ยปีละ 80.3 ล้านบาท

ประโยชน์ พูลน้อย นายด่านศุลกากรเชียงของ กล่าวถึงศักยภาพการขยายตัวของการค้าเชียงของว่าการค้าชายแดนด่านเชียงของ-ห้วยทราย ปีงบประมาณ 2559 มูลค่าโตแตะ 2.05 หมื่นล้านบาท ขยายตัว 19.98% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นมูลค่าการส่งออก 1.46 หมื่นล้านบาท ขยายตัวจากปีก่อน 11% ที่มีมูลค่าอยู่ที่ 1.31 หมื่นล้านบาท และการนำเข้า 5,943 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น 55% จากปีก่อนอยู่ที่ 3,803 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี ปริมาณยานพาหนะในพื้นที่ขณะนี้เพิ่มขึ้นกว่า 6 เท่า จากปี 2556 อยู่ที่ 8,366 คัน เป็น 5.05 หมื่นคัน ในปี 2559 แบ่งเป็นขาเข้า 2.48 หมื่นคัน และขาออก 2.57 หมื่นคัน มีสินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ ข้าวมูลค่า 3.971 ล้านบาท สินค้าอุปโภคบริโภคมูลค่า 2,173 ล้านบาท น้ำมัน 1,099 ล้านบาท และอุปกรณ์ก่อสร้าง 880 ล้านบาท ส่วนสินค้านำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ ผลไม้มูลค่า 2,886 ล้านบาท และสินค้าเกษตรมูลค่า 2,111 ล้านบาท นับว่าพุ่งแรงเมื่อเทียบกับ 5 ปีก่อน ซึ่งมูลค่าการค้าอยู่ที่ 8,199 ล้านบาท

ส่วนปีนี้คาดว่ามูลค่าการค้าโตไม่ต่ำกว่า 25% จากการขยายตัวของรายได้ประชากรและปริมาณการค้าไทย-ลาว-จีน ที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งในอนาคตมูลค่าการค้าเชียงของจะขยายตัวแบบก้าวกระโดด หลังจากโครงการมอเตอร์เวย์เชื่อมต่อบ่อเต็น-ห้วยทราย และรถไฟเส้นเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของแล้วเสร็จ

ที่มา : www.posttoday.com/aec