เปิดพิมพ์เขียว 16 สถานีรถไฟฟ้ารางเบาขอนแก่น

เปิดพิมพ์เขียว 16 สถานีรถไฟฟ้ารางเบาขอนแก่น

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ผู้สื่้อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ค Khon Kaen Think Tank : KKTT ได้โพสต์ความคืบหน้าโครงการขนส่งมวลชนรถไฟฟ้าระบบรางเบา จังหวัดขอนแก่น หรือ Tram ว่า สนข สำนักงานนโยบาย และ แผนการขนส่งและจราจร ได้ข้อสรุปสถานีของแทรมแล้วว่าจะมีทั้งหมด 16 สถานี จะวิ่งผ่าน 5 เทศบาล ประกอบด้วย เทศบาลตำบลสำราญ เทศบาลเมืองศิลา เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลตำบลเมืองเก่า และ เทศบาลตำบลท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น  ซึ่งเป็นการศึกษาของ ศูนย์วิจัย และ พัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน (ศูนย์วิชาการจัดระบบการจราจรและขนส่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยทั้ง 16 สถานี ระยะทางรวม 22.6 กิโลเมตร เริ่มจาก สถานีท่าพระ-สถานีกุดกว้าง-สถานีบขส 3-สถานีประตูน้ำ-สถานีแยกเจริญศรี-สถานีบิ๊กซี-สถานีเซ็นเตอร์พอยส์-สถานีแยกประตูเมือง(เซนทรัล)-สถานีเชื่้อมต่อสถานีรถไฟ-สถานีแยกสามเหลี่ยม-สถานีไทยสมุทร-สถานีโตโยต้า-สถานีโรงพยาบาลศรีนครินทร์-สถานีมหาวิทยาลัยขอนแก่น-สถานีโลตัสเอ๊กส์ตร้า-สถานีหนองกุง-สถานีสำราญ

นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) จำกัด กล่าวกับ”ประชาชาติธุรกิจ”ว่า โครงการขนส่งมวลชนรถไฟฟ้าระบบรางเบา มีคีย์ 4 ดอก ดอกที่ 1 สำเร็จแล้ว คือ การจัดตั้งบริษัท 5 เทศบาล ชื่อ บริษัท ขอนแก่นทรานซิทซิสเต็ม จำกัด ดอกที่ 2 ต้องนำผลการศึกษาของสนข.เพื่อให้ คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) นำส่งคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา หากทุกอย่างผ่านก็คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ปลายปี 2560 นี้ ดอกที่ 3 จังหวัดอยู่ระหว่างเจรจาขอใช้ที่ดินของศูนย์วิจัยข้าวเพื่อนำมาพัฒนา และ ดอกที่ 4 การทำ EIA ตรงนี้พ่วงจากดอกที่ 2 เมื่อผลการศึกษาเสร็จก็ทำอีไอเอทันที

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการขนส่งมวลชนรถไฟฟ้าระบบรางเบา จังหวัดขอนแก่น จะใช้รถรางเบาขนาดเล็ก หรือ Tram เป็นรถรางสายสีแดง ความกว้างประมาณ 2 เมตร 60 เซนติเมตร ความจุ 3 ตู้โดยสาร 180-200 คน ระยะแรกสายสีแดงจะวิ่งจากเทศบาลตำบลท่าพระ-เทศบาลตำบลสำราญ

โครงการดังกล่าวเกิดจากการรวมตัวของนักธุรกิจขอนแก่น 20 ราย ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 ในนามบริษัท ขอนแก่น ทิงก์ แทงก์ จำกัด หรือ KKTT (Khon Kaen Think Tank Co., Ltd.) ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) จำกัด โดยร่วมกับ 5 เทศบาล ลงนาม MOU เมื่อเดือนเมษายน 2558 จัดตั้งบริษัทจำกัดเทศบาล เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบขนส่งมวลชน แก้ปัญหาวิกฤตจราจรที่หนักขึ้นจากการที่เมืองเติบโตแบบก้าวกระโดด เริ่มต้นเอกชนได้ลงขันเงินก้อนแรก 200 ล้านบาท

กระทั่งเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการโครงการ และ วันที่  24 มีนาคม 2560 นายกเทศมนตรี 5 เทศบาลร่วมกันจดทะเบียนบริษัท ขอนแก่นทรานซิทซิสเต็ม จำกัด ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอผลการศึกษา และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA หากผลการศึกษาเสร็จ และคณะรัฐมนตรีอนุมัติ คาดว่าปี 2560 ก็จะสามารถทำพิธีปักเสาเข็มได้ และจะกลายเป็นโมเดลแรกของประเทศที่ท้องถิ่นบริหารจัดการเอง

 

ที่มา : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1494306860