RTN Logistics ตั้งเป้ามุ่งสู่การเป็น TOP 5 ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในอาเซียน

RTN Logistics ตั้งเป้ามุ่งสู่การเป็น TOP 5 ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในอาเซียน

RTN Logistics,Specialist inLogistics systems,Head for Asian logistics provider leader.

RTN Logistics ผู้เชี่ยวชาญโลจิสติกส์ ครบวงจรชั้นนำของไทย รุกพัฒนาศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน เน้นพัฒนาคุณภาพรอบด้านขยายบริการ-พัฒนาระบบไอทีเสริมความแกร่ง ตั้งเป้ามุ่งสู่การเป็น TOP 5 ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในอาเซียน

บริษัท RTN Logistics จำกัด ก้าวสู่ ปีที่ 20 ปี แห่งความมั่นคง ด้วยจุดยืน ของการเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดการ และออกแบบการขนส่งแบบครบวงจร ที่ให้บริการครบวงจรครอบคลุมทั่วโลก แถวหน้าของเมืองไทย เพิ่มกลยุทธ์เน้นการบริการขนส่งสินค้าข้ามแดน (CrossBorder) โดยให้บริการที่เน้นคุณภาพและให้บริการที่เหมาะกับธุรกิจของลูกค้าสามารถตอบทุกโจทย์ที่ลูกค้าต้องการ

ซึ่ง RTN Logistics จำกัด นับเป็น 1 ใน 5 บริษัทคนไทยที่ให้บริการด้าน Truck Border มีปริมาณสินค้าอยู่ในลำดับต้นๆ ของประเทศไทย เป้าหมายคือการเป็น Top 5 ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในอาเซียน การพัฒนาคุณภาพบริการและการ ปรับกลยุทธ์รับมือการแข่งขันทางการ ค้าที่เข้มข้น นับเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ส่งผลให้ธุรกิจประสบความสำเร็จสามารถยืนหยัดในเวทีการค้าได้อย่างมั่นคง และหนึ่งในผู้ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อการขนส่งที่น่าจับตามอง

ในขณะนี้ บริษัท RTN Logistics จำกัด ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี ในวงการโลจิสติกส์เพื่อการขนส่งระหว่างประเทศเป็นเครื่องการันตีคุณภาพการบริการได้เป็นอย่างดี ผนวกกับความมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของผู้บริหาร ทำให้ บริษัท ก้าวสู่ผู้ให้บริการแถวหน้าของเมืองไทย ในเรื่องนี้ คุณจุฑานุช ชุมมานนท์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท RTN Logistics จำ กัด ในฐานะหัวเรือใหญ่ได้แสดงวิสัยทัศน์ในการบริหารงานว่า บริษัทฯ เป็นผู้เชี่ยวชาญ ในการจัดการและออกแบบการขนส่งแบบ ครบวงจร เป็น Partner Logistics ที่ลูกค้า สามารถไว้วางใจได้ สำหรับในการนำเข้าส่งออก โดยให้บริการที่เน้นคุณภาพ และให้บริการที่เหมาะกับธุรกิจของลูกค้า สามารถตอบทุกโจทย์ที่ลูกค้าต้องการ โดยให้บริการโลจิสติกส์นำเข้า-ส่งออกแบบ ครบวงจร มีความเชี่ยวชาญในการจัดการและออกแบบการขนส่งแบบครบวงจร
ให้บริการขนส่งสินค้าทั้งทางอากาศ ทางเรือ การขนส่งแบบ FCL, LCL, Consolidation, Break bulk ทั้งนำเข้าและส่งออก

นอกจากนี้ ยังขยายการให้บริการในด้านการให้ บริการขนส่งข้ามแดน (Cross Border) โดยทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ ก้าวสู่ 20 ปี แห่งความมั่นคงและ ยั่งยืน RTN Logistics Co., Ltd. ก่อตั้งขึ้น ในเดือนมกราคม 2543 เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยนำเสนอโซลูชั่นโลจิสติกส์สำหรับการขนส่งระหว่างประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านโลจิสติกส์ของลูกค้าอย่างครบถ้วน สิ่งที่ RTN Logistics มุ่งมั่นมาโดยตลอดคือการพัฒนาคุณภาพงานบริการอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าในอนาคตได้อย่างแท้จริง โดยยังคงเน้นการออกแบบการให้บริการตามความต้องการของลูกค้า ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านศักยภาพในการให้บริการและพื้นที่การให้บริการ สำหรับยุทธศาสตร์การให้บริการที่สำคัญ ของ RTN Logistics คือการวางตำแหน่งทางการตลาดที่ไม่ได้เป็นเพียง Freight Forwarder หรือ Logistics Provider ทั่วไป แต่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดการ และออกแบบการขนส่งแบบครบวงจร เป็น Partner Logistics ที่ลูกค้าสามารถไว้วางใจได้ เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีที่สุด ตอบสนองความต้องการได้ตรงจุด และที่สำคัญช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ของ ลูกค้าได้อย่างแท้จริง

“รายได้ของบริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเป้าหมายคือเติบโต 25% ต่อปี นอกจากนี้ได้ตั้งงบ ในการลงทุน-พัฒนาในด้านต่างๆ เพื่อเสริมขีดความสามารถทางการแข่งขัน โดยตั้งงบประมาณในการพัฒนาไว้มากกว่า 20 ล้าน/ปี โดยเน้นการพัฒนา Truck และ พัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมถึงการพัฒนาด้านไอทีอีกด้วย ปัจจุบันมี ลูกค้าสนใจเชื่อมั่นเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ตั้งเป้า 5 ปี จะนำบริษัทฯ เข้าตลาดหลักทรัพย์เพื่อ เสริมศักยภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า ” คุณ จุฑานุช กล่าว

แนวโน้มการแข่งขันธุรกิจผู้ให้บริการ โลจิสติกส์นั้น คุณจุฑานุช มองว่า มีแนวโน้มแข่งขันกันสูง โดยมีการแข่งขันกันทั้งในด้านคุณภาพและราคา มีผู้ให้บริการ ทั้งไทยและต่างประเทศแข่งขันกันอย่าง รุนแรง โดยราคาค่าบริการในปัจจุบันถูกลงมากกว่า 10% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีผู้ให้บริการเพิ่มมากขึ้น มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง ซึ่งผู้ให้บริการที่อยู่รอดต้องพยายามหาจุดแข็งของตนเองและมีเครือข่ายที่เข้มแข็งทั้งภายในและทั่วโลก ทั้งนี้ มองว่าอนาคตธุรกิจโลจิสติกส์ไทยน่าเป็นห่วง เนื่องจากผู้ให้บริการไทยหันมาแข่งราคากันเอง

ชูจุดแข็งให้บริการแบบ Specialist จากจุดเด่นและจุดแข็งที่ทำให้ลูกค้าไว้วางใจเลือกใช้บริการมาโดยตลอด คือการที่ RTN Logistics สามารถออกแบบการให้บริการได้ตรงตามความต้องการ ของลูกค้าแต่ละราย แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและศักยภาพการให้บริการและความโดดเด่นของบริษัทฯ ตอกย้ำสถานะผู้นำในการให้บริการด้านโลจิสติกส์ แบบครบวงจรอย่างแท้จริง ซึ่งคุณจุฑานุช ยำว่า บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีมาโดยตลอด ซึ่งปีที่ผ่านมาบริษัทได้ลงทุนพัฒนาด้านไอทีกว่า 10 ล้าน เพื่อให้การทำงานในส่วนต่างๆ มีประสิทธิภาพและป้องกันข้อผิดพลาด ที่อาจเกิดขึ้นได้

ทั้งนี้ ในการนำระบบไอทีมาช่วย บริหารจัดการนั้น บริษัทใช้โปรแกรม Enterprise Resource Planning (ERP) มาช่วยในการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดของทรัพยากรทาง ธุรกิจ นอกจากนั้นยังใช้ระบบ Transportation Management System (TMS) ที่เป็นระบบที่ช่วยจัดรถสำหรับการนำเข้าส่งออกและช่วยในการจัดการระบบงานและเก็บข้อมูลต่างๆ ระบบการจัดการการขนส่ง, โปรแกรมจัดการการขนส่ง,ระบบขนส่ง-โลจิสติกส์, การจัดการ Logistics ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยให้บริษัทได้ มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับคลังสินค้านั้น เราใช้ระบบ Warehouse Management System (WMS) หรือ โปรแกรมบริหารคลังสินค้าคือ โปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ ช่วยให้กระบวนการทำงานในคลังสินค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มความรวดเร็วใน การทำงาน ความถูกต้อง การค้นหา ตรวจสอบข้อมูลสินค้าได้ถูกต้อง แม่นยำ ในอนาคตบริษัทมีแผนที่จะขยายการลงทุนคลังสินค้า คาดว่าอาจขยายเป็นคลังสินค้าฟรีโซน เนื่องจากประเทศไทยเป็นศูนย์กระจายสินค้าของภูมิภาคมีสินค้าปริมาณมาก ทั้งที่มาผ่านแดน ถ่ายลำ โดยสามารถนำเข้ามาในฟรีโซนรอพักเพื่อกระจายออกไป ที่เป็นกิจกรรมใหม่ที่อยู่ในแผนการลงทุนในอนาคต

จุดเด่นและจุดแข็งของ RTN Logistics นั้น บริษัทฯ มีความแข็งแกร่งใน ตลาดเอเชีย อาทิ จีน อินโดนีเซีย มาเลเซียสิงคโปร์ และพม่า โดยตลาดหลักที่เป็น จุดแข็งของเราคือตลาดอินโดนีเซีย ซึ่งในปัจจุบันเรามีเครือข่ายอยู่ทั่วโลก ที่สามารถให้บริการลูกค้าได้ไม่ว่าจะต้อง การขนส่งสินค้าไปที่ใด ซึ่งเรามีทั้ง Freight Agent และ Trucking Agent มีแผนในการขยายสาขาไปยังต่างประเทศ โดยมองไว้ที่ประเทศ พม่า กัมพูชา และลาว การพัฒนาองค์กรและพนักงานอย่างไม่หยุดนิ่งของ RTN Logistics ส่งผลให้ธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ทำให้สามารถยืนหยัดในเวทีการแข่งขันทางการค้ามาโดยตลอด ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงส่งผลให้ RTN Logistics กลายเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อการขนส่งระหว่างประเทศแถวหน้าที่ลูกค้า มักจะเลือกใช้บริการอยู่เสมอ

ข้อมูลจากนิตยสาร CEO Vision