ประกาศรับสมัครพนักงาน

ประกาศรับสมัครพนักงาน

ประกาศรับสมัครพนักงาน

1.ตำแหน่งบัญชี
คุณสมบัติ
1. หญิง-ชาย อายุ ไม่เกิน 35 ปี
2. จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีด้านบัญชี
3. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีอย่างน้อย 1-2 ปี
4. มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์
5. สามารถทำงานอื่นที่ได้รับมอบหมายได้
6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในสำนักงาน
2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่าย
3. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุม
4. จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเงินและบัญชี
5. จัดทำบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์
6. ดูแลระบบเงินสดย่อยภายในสำนักงาน
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2.ตำแหน่ง CS ขาออก บุคเรือ
คุณสมบัติ
1. หญิง-ชาย อายุ ไม่เกิน 35 ปี
2. จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีด้านโลจิสติกส์
3. มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน CS ขาออก 1-2 ปี
4. มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์
5. สามารถทำงานอื่นที่ได้รับมอบหมายได้
6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.ดำเนินการทำ BL
2.ติอต่อสายเรือ
3.จองสายเรือ
4.จัด Plan load
5.ประสานงานกับขนส่ง ติดต่อ ลูกค้า และ ติดต่อเอเย่นต์
6.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

3.ตำแหน่ง CS ขาออก
คุณสมบัติ
1. หญิง-ชาย อายุ ไม่เกิน 35 ปี
2. จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีด้านโลจิสติกส์
3. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีอย่างน้อย 1-2 ปี
4. มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์
5. สามารถทำงานอื่นที่ได้รับมอบหมายได้
6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
7.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.หน้าที่ทำ คีย์ใบขน ทำใบขน
2.การคีย์ FORM ส่ง FORM
3.จัดเตรียมเอกสาร INVOICE
4.ติดต่อประสานงานกับ ลูกค้า และ ติดต่อเอเย่นต์ คราวๆ

4.ตำแหน่งพนักงานวิ่งส่งเอกสาร
คุณสมบัติ
1. ชาย อายุ 18 ปี -ขึ้นไป
2. จบการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการส่งเอกสาร
4. รู้จักพื้นที่ใน กรุงเทพ เป็นอย่างดี
5. สามารถทำงานอื่นที่ได้รับมอบหมายได้
6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
7. มีใบขับขี่
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ส่งเอกสาร และพัสดุต่างๆ
2.จ่าบบิล
3.วางบิล
4.รับเช็ค
5.แลก D/O – B/L
6.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐาน
1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาวุฒิการศึกษา
5. หนังสือรับรองประวัติการทำงาน (ถ้ามี)

ผู้สนใจกรุณาส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป (หน้าตรง สุภาพ)
มาที่ บริษัท อาร์ ที เอ็น โลจิสติคส์ จำกัด
1519/71-72 ซอยลาดพร้าว 41/1 (แยกภาวนา) ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10320 โทร : 02-512-3484 ต่อ 211 แฟกซ์ : 02-512-3805
หรือติดต่อแผนกทรัพยากรบุคคล 061-4238181
อีเมล : hrrtnlogistics.com
เว็บไซต์ : www.rtnlogistics.com