ขนส่งสั่งปรับ 1 แสน รถบรรทุกทำตู้คอนเทนเนอร์หล่นทับรถยนต์

ขนส่งสั่งปรับ 1 แสน รถบรรทุกทำตู้คอนเทนเนอร์หล่นทับรถยนต์

กรมการขนส่งทางบก ลงโทษ กรณีรถบรรทุกทำตู้คอนเทนเนอร์หล่นทับรถยนต์หลังตรวจสอบพบอุปกรณ์ล็อกตู้ (twist-lock) ชำรุด สั่งปรับผู้ประกอบการขนส่งทันที 100,000 บาท ถอนรถออกจากประกอบการ และให้นำรถที่เหลือทั้งหมดเข้าตรวจสภาพอีกครั้ง

วันนี้ (28 ธ.ค.2560) นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึงกรณีอุบัติเหตุรถบรรทุกคันหมายเลขทะเบียน 78-1005 กรุงเทพมหานคร รถกึ่งพ่วงคันหมายเลขทะเบียน 77-9097 กรุงเทพมหานคร ของผู้ประกอบการขนส่งบริษัท ดำรงศักดิ์ขนส่ง จำกัด ทำตู้คอนเทนเนอร์หล่นทับรถยนต์ส่วนบุคคล โดยพบว่าอุปกรณ์ล็อกตู้คอนเทนเนอร์ (twist-lock) ชำรุด เหตุเกิดบริเวณถนนนครอินทร์ ช่วงต่างระดับบางคูเวียงช่วงทางลง ถนนกาญจนาภิเษก ส่งผลให้รถยนต์ส่วนบุคคลได้รับความเสียหายทั้งคัน โดยมีนายวิเศษ นครชัย เป็นพนักงานขับรถ ได้รับใบอนุญาตขับรถทุกประเภทชนิดที่ 3 เลขที่ 411/2555 นั้น

ล่าสุด กรมการขนส่งทางบกได้เรียกผู้ประกอบการขนส่งเข้ารับทราบข้อหาความผิด และสั่งถอนรถทั้ง 2 คัน คือ รถบรรทุกและรถกึ่งพ่วง ออกจากใบอนุญาตประกอบการขนส่งทันที พร้อมเปรียบเทียบปรับผู้ประกอบการขนส่งเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท เนื่องจากเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 71 ประกอบมาตรา 148 ซึ่งกำหนดให้รถที่ใช้ในการขนส่งต้องมีสภาพมั่นคงแข็งแรง มีเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบถูกต้องตามที่กำหนด โทษปรับ 50,000 บาท และความผิดตามมาตรา 36 ประกอบมาตรา 131 และกฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. 2558 ซึ่งกำหนดให้ผู้ประกอบการขนส่งต้องควบคุม กำกับ ดูแลให้ผู้ขับรถใช้เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถตามที่กฎหมายกำหนด โทษปรับ 50,000 บาท

นอกจากนี้ ให้ผู้ประกอบการนำรถในประกอบการทั้งหมดเข้าตรวจสภาพกับกรมการขนส่งทางบกเพิ่มเติมโดยด่วน ในส่วนของพนักงานขับรถ สั่งพักใช้ใบอนุญาตขับรถ และเปรียบเทียบในอัตราสูงสุด 5,000 บาท เนื่องจากมีความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 102 (4) ประกอบมาตรา 127 ไม่ใช้เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถตามที่กฎหมายกำหนด โดยผู้ประกอบการขนส่งต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการขนส่งทางบกกำชับให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่ง เข้มงวดตรวจสอบรถบรรทุกขนส่งสินค้าต้องล็อกตู้คอนเทนเนอร์ทุกครั้ง และอุปกรณ์ล็อกสามารถยึดตู้คอนเทนเนอร์ได้มั่นคงปลอดภัยตลอดการเดินทาง กรมการขนส่งทางบกอยู่ในระหว่างการปรับปรุงประกาศเกี่ยวกับรูปแบบของอุปกรณ์ล็อกตู้คอนเทนเนอร์ (Twist-Lock) ให้มีระบบ Alert/Alarm แจ้งเตือนหากผู้ขับรถไม่ใช้อุปกรณ์ล็อก หรือไม่มั่นคงเพียงพอ รวมทั้งจะกำหนดเครื่องหมายสัญลักษณ์ให้ประชาชนทราบว่ามีการล็อกตู้คอนเทนเนอร์หรือไม่

ที่มา : https://news.thaipbs.or.th/content/268926