‘ไฮเปอร์ลูป’ ระบบขนส่งความเร็วสูง ใกล้ความจริง เตรียมทดสอบวิ่งเส้นทางใหม่

ระบบขนส่งความเร็วสูงที่เรียกว่า ไฮเปอร์ลูป (Hyperloop) กำลังกลายเป็นความจริง เมื่อบริษัทไฮเปอร์ลูป วัน ผู้ผลิตเทคโนโลยียานยนต์ความเร็วสูง เจ้าของโครงการนี้ ประกาศว่ากำลังจะทดสอบวิ่งระบบขนส่งความเร็วสูงบนเส้นทางใหม่อีก 11 เส้นทางหลักในสหรัฐฯ หลังจากที่บริษัทได้ระดมเงินทุนเป็นจำนวน 80 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ราว 3,000 ล้านบาท) ทั้งในปีที่ผ่านมาได้เคยทดสอบไฮเปอร์ลูปเป็นครั้งแรกแล้ว กลางทะเลทรายที่รัฐเนวาดา สหรัฐฯ ไฮเปอร์ลูปเป็นโครงการที่เกิดจากแนวคิดของนายอีลอน มัสก์ ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทเทสล่า มอเตอร์สและบริษัทขนส่งอวกาศที่โด่งดังไปทั่วโลกอย่างสเปซ เอ็กซ์ ตั้งแต่ปี 2556 ที่มีเป้าหมายต้องการสร้างระบบขนส่งความเร็วสูงที่ปลอดภัย ประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับ 11 เส้นทางการเชื่อมต่อหลักในสหรัฐฯ ที่จะทำการทดสอบด้วยไฮเปอร์ลูปในอนาคต ได้แก่ เมืองลาสเวกัสไปเมืองรีโน รัฐเนวาด้า ใช้เวลาเดินทาง 42 นาที ชิคาโกไปโคลัมบัส ใช้เวลาเดินทาง 29 นาที และเมืองเดนเวอร์ไปเมืองโบลเดอร์ รัฐโคโลราโด ใช้เวลาเดินทาง 5 นาที นอกจากนี้ อาจมีเส้นทางอื่นๆ…

ผู้บริหารบริษัท RTN Logistics และที่ปรึกษาสมาคมขนส่งฯ ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากร B2B Business Matching

วันที่ 4 เม.ย. 2560 เวลา 8.30-12.00น. ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ คุณจุฑานุช ชุมมานนท์ ผู้บริหารบริษัท RTN Logistics และที่ปรึกษาสมาคมขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออก ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากร ร่วมกับ ผศ.ดร. จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา ผอ.สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในงาน B2B Business Matching ในหัวข้อการพัฒนาระบบขนส่งในประเทศไทยและโอกาสทางธุรกิจโลจิสติคส์ใน ASEAN ที่จัดขึ้นโดยกรมการขนส่งทางบก โดยมีท่านรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก คุณกมล บูรณพงศ์ เป็นประธานเปิดงาน ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศฟิลิปปินส์และผู้ประกอบการทั้งสองประเทศเข้าร่วมสัมมนา

ขนส่งแจงประเภทรถและการคาดเข็มขัดนิรภัย

กรมการขนส่งทางบกแจงรายละเอียด ม.44 ฉบับที่14/2560 เรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ประเภทรถและการคาดเข็มขัดนิรภัย และฉบับที่15/2560 เรื่องมาตรการเพิ่มความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ สำหรับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ว่ามีวัตถุประสงค์ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เน้นให้เคารพกฎจราจร ให้มีวินัยขับขี่ ไม่ต้องการให้มีการฝ่าฝืนกฎหมาย ไม่อยากให้ถูกใบสั่งจราจร ร่วมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืนด้วยกัน โดยกรมการขนส่งทางบกร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพิ่มมาตรการในกระบวนการชำระค่าปรับในการกระทำผิดกฎหมายจราจร ซึ่งกรมการขนส่งทางบกยังคงอำนวยความสะดวกในการชำระภาษีรถประจำปีทุกกรณีเช่นเดิม กรณีผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถที่มิได้กระทำผิดและไม่มีใบสั่งตามกฎหมายจราจรยังคงสามารถชำระภาษีรถประจำปีพร้อมรับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี (ป้ายวงกลม) ได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศและทุกช่องทางตามปกติเช่นเดิม สำหรับผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถคันใดมีใบสั่งแต่ได้ชำระค่าปรับเรียบร้อยแล้วก็สามารถชำระภาษีรถประจำปีพร้อมรับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี (ป้ายวงกลม) ได้ทุกช่องทางตามปกติเช่นกัน กรณีที่มีใบสั่งแต่ยังไม่ได้ชำระค่าปรับ และประสงค์จะชำระค่าปรับพร้อมชำระภาษีรถประจำปีในคราวเดียวกัน สามารถชำระค่าปรับพร้อมชำระภาษีรถประจำปีได้ในคราวเดียวกัน โดยกรมการขนส่งทางบกจะออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี (ป้ายวงกลม) ให้ทันที ได้ที่ทุกช่องทางเช่นเดิม ทั้งนี้ หากผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถคันที่มีใบสั่งตามกฎหมายจราจร แต่ยังไม่พร้อมชำระค่าปรับในคราวเดียวกัน กรมการขนส่งทางบกก็ยังคงอำนวยความสะดวกให้สามารถชำระภาษีรถประจำปีได้ตามปกติทุกช่องทางเช่นเดิม โดยจะได้รับหลักฐานแสดงการเสียภาษีประจำปีชั่วคราว ซึ่งมีอายุ 30 วันนับแต่วันที่นายทะเบียนออกให้ หากชำระค่าปรับเรียบร้อยแล้วสามารถนำหลักฐานใบเสร็จการชำระค่าปรับมาแสดง เพื่อรับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี (ป้ายวงกลม) ได้ทันที อย่างไรก็ตาม กรณีที่ชำระภาษีประจำปีแล้ว แต่ไม่ชำระค่าปรับที่ค้างชำระให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาตามที่กำหนด พนักงานเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้กรมการขนส่งทางบกงดออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี (ป้ายวงกลม) สำหรับรถคันนั้น และจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป กรมการขนส่งทางบกได้ให้ความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ…

กรมขนส่งทางบก ขอรถบรรทุกงดวิ่งช่วงสงกรานต์ 11-17 เม.ย.นี้

กรมการขนส่งทางบก ขอความร่วมมือ สมาคมขนส่งสินค้า สมาคมรถบรรทุกและผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก หลีกเลี่ยง การใช้รถบรรทุกในช่วงเทศกาล สงกรานต์ 2560 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2560 เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน วันนี้ (1 เม.ย.60) นายกมล  บูรณพงศ์  รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก  เปิดเผยว่า ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงเวลาที่ประชาชนนิยมเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ เป็นจำนวนมาก และเพื่อให้การเดินทางมีความปลอดภัยสูงสุด กรมการขนส่งทางบกขอความร่วมมือสมาคมขนส่งสินค้า สมาคมรถบรรทุก และผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก หลีกเลี่ยงการใช้รถบรรทุกในการขนส่งสินค้า โดยเฉพาะการขนส่งวัตถุอันตรายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2560 สำหรับผู้ประกอบการขนส่งที่มีความจำเป็นต้องขนส่งสินค้าในช่วงดังกล่าว  ต้องบริหารจัดการเดินรถโดยหลีกเลี่ยงเส้นทางและช่วงเวลาที่มีประชาชนใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก เพื่อลดความคับคั่งของการจราจร  และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง  และต้องจัดให้มีสิ่งป้องกันไม่ให้สินค้าที่บรรทุกตกหล่น รั่วไหลเป็นเหตุให้เกิดอันตราย หรือเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน  กรณีที่เครื่องยนต์หรือเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบของรถขัดข้องจนมีความจำเป็นต้องจอดรถบนทางเดินรถหรือไหล่ทางในเวลากลางคืน หรือในเวลาที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอให้เปิดสัญญาณไฟกะพริบทั้งด้านหน้าและด้านท้ายรถ หรือแสดงเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์เตือนที่ผู้ใช้รถคันอื่นสามารถสังเกตเห็นได้จากระยะไกล ซึ่งจากความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยลดความแออัดในการเดินทางและเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล นายกมล กล่าวต่อว่า …

ไทย-เมียนมา แก้คอขวดการค้าด่านแม่สอด

นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่าโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองแม่สอด และสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 ระยะทาง 21.40 กม. ค่าก่อสร้าง 3,900 ล้านบาท รวมค่างานก่อสร้างอาคารด่านและศุลกากร จะเชื่อมระหว่างชายแดนประเทศไทยและเมียนมา บริเวณท้ายบ้านวังตะเคียนใต้ หมู่ 7 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก เชื่อมจังหวัดเมียวดี ของเมียนมา จะมีพิธีการเทพื้นคอนกรีตเชื่อมสะพานเข้าด้วยกันวันที่ 30 มี.ค. 2560 เวลา 09.59 น.โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของประเทศไทย และ นาย Win Khaing รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการก่อสร้างประเทศเมียนมา เป็นประธาน "ทั้งโครงการมีกำหนดแล้วเสร็จเดือน ก.ย.60 แต่การเปิดให้บริการจะเป็น เม.ย.62 เพราะต้องรอการก่อสร้างด่านแล้วเสร็จก่อน" สำหรับรูปแบบก่อสร้างสะพานเป็นแบบคานยื่นสมดุลย์ (Balance Cantilever)  ความยาวช่วงกลาง 120 เมตร ความยาวที่ต่อจากช่วงกลางข้างละ…

อิเหนาปรับโลจิสติกส์

อินโดนีเซียเปิดให้ธุรกิจใช้คลังสินค้าร่วม หวังลดค่าใช้จ่ายการโลจิสติกส์ สู้ประเทศเพื่อนบ้าน ประธานาธิบดี โจโก วิโดโด ของอินโดนีเซีย เป็นประธานเปิดตัวโครงการศูนย์โลจิสติกส์ให้ธุรกิจใช้คลังสินค้าร่วมกัน เมื่อวันที่ 10 มี.ค.ที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านการลดค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้าทั่วประเทศ “รัฐบาลต้องการลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการขนส่ง และโลจิสติกส์ของอินโดนีเซียให้เท่ากับในประเทศเพื่อนบ้าน หรือในระดับใกล้เคียงกัน เพราะหากเราไม่สนใจทำเรื่องนี้ก็ไม่มีทางที่จะสามารถแข่งขันได้ ปัจจุบันค่าใช้จ่ายส่วนนี้ของอินโดนีเซียสูงกว่าในสิงคโปร์ถึง 2.5 เท่า” ประธานาธิบดีโจโก กล่าว ทั้งนี้ รายงานชี้วัดความสามารถด้านโลจิสติกส์ของธนาคารโลก (เวิลด์แบงก์) เปิดเผยว่า ความสามารถด้านโลจิสติกส์ของอินโดนีเซียอยู่ในลำดับที่ 53 ต่ำกว่าเพื่อนบ้านในอาเซียนอย่างมาเลเซีย ไทย และสิงคโปร์ ด้านกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ได้ให้ใบอนุญาตแก่บริษัท 11 แห่ง สำหรับดำเนินการก่อตั้งและจัดการ แวร์เฮาส์-แชร์ริ่ง หรือศูนย์โลจิสติกส์ โดยมีทั้งบริษัทต่างชาติและบริษัทอินโดฯ ที่ได้ใบรับอนุญาต ได้แก่ หน่วยงานของผู้ผลิตรถยนต์โตโยต้าโวพัค บริษัทโลจิสติกส์จากเนเธอร์แลนด์ อจิลิตี้ บริษัทโลจิสติกส์จากคูเวต และ ปิโตรซี บริษัทด้านพลังงานของอินโดนีเซีย นายบัมบัง…

สื่อลาวเผย ทางรถไฟลาว-จีนคืบหน้าไวเกินคาด เผยมีสถานีใหญ่ขนถ่ายสินค้า 7 สะพาน 3 อุโมงค์

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม สำนักข่าวลาวโพสต์ ของสปป.ลาว เผยแพร่ข้อมูลโดยอ้างที่มาจากสำนักข่าวสารประเทศลาว โดยระบุว่า ท่านจันทะจอน แก้วละคอน หัวหน้าคณะประสานงานโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว-จีนประจำแขวงหลวงน้ำทา เปิดเผยว่าในช่วงปลายปี 2559 มีการวางศิลาฤกษ์โครงการดังกล่าวที่แขวงหลวงพระบาง โดยล่าสุดในขณะนี้มีความคืบหน้ารวดเร็วเกินคาด นักวิชาการและกรรมกร 2 ฝ่าย ราว 300 คน ได้ลงมือเจาะอุโมงค์เส้นทางรถไฟอย่างรวดเร็ว โครงการระยะที่ 1 นี้ เริ่มจากแขวงหลวงน้ำทา ไปยังแขวงหลวงน้ำทา มีความยาวกว่า 50 กม. ผ่านแขวงหลวงน้ำทา 16 กม. มี 2 สถานี แบ่งเป็นสถานีเล็ก และสถานีใหญ่สำหรับขนถ่ายสินค้า ประกอบด้วยสะพาน 7 แห่ง อุโมงค์ 3 แห่ง   ที่มา : http://www.matichon.co.th/news/498029

“โบอิ้ง”โชว์”หุ่นยนต์อัจฉริยะ”FAUB ประกอบเครื่องบินรุ่น777 คล่องแคล่วแทนมนุษย์

ยุคหุ่นยนต์มาแน่ไม่มีใครปฏิเสธ บ้านเราเองก็พยายามจะผลักดันนวัตกรรมการใช้หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 วันนี้ ขอพาไปดูเทรนด์ล้ำสมัยสุดๆกับการพัฒนาหุ่นยนต์ร่วมประกอบเครื่องบิน ของค่ายโบอิ้ง ซึ่งเปิดเผยคลิป โชว์การทำงานของหุ่นยนต์อัจฉริยะ โดยหุ่นยนต์ตัวนี้ถูกให้ชื่อว่า FAUB และได้รับหน้าที่ที่ร่วมประกอบเครื่องบินแทนแรงงานมนุษย์ในหลายส่วน โดยคลิปที่โบอิ้งเผยแพร่ให้ชมกันนี้ เป็นการประกอบเครื่องบินโบอิ้งรุ่น 777 ซึ่งวิศวกรของโบอิ้่งบอกว่านี่ถือเป็นความตื่นเต้นหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงสายการผลิตที่มีหุ่นยนต์อัจฉริยะ มาช่วยขั้นตอนที่เคยเป็นงานฝีมือของมนุษย์ และทำงานได้มากตำแหน่งขึ้น และรวดเร็วด้วย โดยเจ้าหุ่นยนต์อุตสาหกรรม FAUB ถูกออกแบบให้มีความยืดหยุ่นสูงในการเคลื่อนไหว เพราะใช้การขับเคลื่อนเป็นล้อ ซึ่งทำให้มันสามารถทำงานร่วมกับทีมงานมนุษย์ได้ และบางพื้นที่สามารถทำงานแทนมนุษย์ได้ทั้งหมด ในบริเวณพื้นที่ประจำจุด 6 ตำแหน่ง โดยมันถูกออกแบบให้ร่วมสายผลิตโบอิ้ง 777 และ ที่กำลังจะได้ทำงานคือ 777เอ็กซ์   ที่มา http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1488356881

ส่อง “ดานัง” เมืองท่าสำคัญ หมุดหมายใหม่ “เวียดนาม”

"เวียดนาม" เป็นหนึ่งในจุดหมายลำดับต้น ๆ ของอาเซียนที่นักธุรกิจเข้ามาลงทุนอย่างคึกคัก นอกจากกรุงฮานอยและนครโฮจิมินห์แล้ว เมืองท่าใน "เวียดนามกลางตอนใต้" อย่าง "นครดานัง" ก็กำลังได้รับความสนใจอยู่ไม่น้อย ขณะที่นักลงทุนต่างชาติเริ่มหันเหทิศทางการลงทุนโดยปักหมุดเข้ามาในภาคกลางของเวียดนามมากขึ้น ทว่าการลงทุนจากประเทศไทยยังมีสัดส่วนอยู่ค่อนข้างน้อย ก่อนหน้านี้ บริษัท PricewaterhouseCoopers (PwC) ได้เผยแพร่รายงานชื่อ "The World in 2050" ระบุความน่าสนใจการเติบโตทางเศรษฐกิจ ประเมินว่า "เวียดนาม อินเดีย และบังกลาเทศ" จะเป็นประเทศที่มีอัตราการเติบโตที่เร็วที่สุด โดยแต่ละประเทศจะเติบโตเฉลี่ย 5% ต่อปี และในปี 2050 โดยเวียดนามจะเลื่อนลำดับชั้นของขนาดเศรษฐกิจได้เร็วที่สุด คือจากอันดับที่ 32 ของเศรษฐกิจโลกปี 2016 เป็นอันดับที่ 29 ในปี 2030 และอันดับที่ 20 ในปี 2050 ขณะที่ประเทศไทยตกจากอันดับที่ 20 ในปี 2016 เป็นอันดับที่…